Party-Unlimited Verhuur besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze web site. Niettemin garandeert Party-Unlimited Verhuur geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. In geen geval kan Party-Unlimited Verhuur aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt Party-Unlimited Verhuur geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anders, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Party-Unlimited Verhuur.